.

 

Taslacýlar 1989 yýlýnda çekirdeðinden ayrýlmýþ ham pamuk alanýnda önemli bir Ã¾irket olmak için kurulmuþtur.
 
En son teknolojileri kullanarak yýlda ortalama 10.000 balya pamuk iþleyebilmekteyiz.
 
Taslacýlar Tarým Ltd. çýrçýrlarý pamuðu yetiþtiricisinden, iplik olarak bükülmek üzere balyalanmýþ pamuk tiftiði aþamasýna kadar iþlemektir. Çýrçýrlama iþlemi hem üreticiye hem de iplik fabrikasýna fayda saðlayacak þekilde elyaf kalitesini  artýrýr.        
 
Ayný zamanda, Denizli, Türkiye’ de bulunan aile çiftliðimizde yumuþak ekmeklik buðday, kýþlýk ve makarnalýk buðday, yemlik mýsýr, arpa, zeytin, nar, erik ve ayva da üretmekteyiz. Daha da önemlisi, ürünler satýþtan önce   laboratuarlarda test edilmektedir.
 
Temel hedefimiz maksimum ve iyi kalitede üretim yapmak ve müþterilerimizin gereksinimlerine ve yorumlarýna cevap verebilmektir.

e-bülten
Hakkımızdaki gelişmelerden haberdar
olmak için, lütfen e-mail adresinizi giriniz.
Haberler
  Sayın Valimiz  Abdulkadir Demir üretim tesisimizi ziyaret etti....   Geka dan almış olduðumuz projeyi yerinde  
Tıklayınız >>
Sofralarda Sağlık
Pirincin Yararları
Mideyi hafif tutar, kuvvetlendirir, temizler ve
bir zaman midede eğleşir. Nitekim Hindistan
tabipleri Pirinç, sığır sütü ile...
Tiklayiniz >>
Şefin Tercihi
Sofralarınızı bereketlendirecek
zengin çeşitli tarifler...

Tiklayiniz >>