.
 
 
Taslacýlar Dýþ Ticaret A.Þ.  Türkiye’ de faaliyet gösteren ve çok çeþitli tarým ürünleri ve tarým hizmetleri sunan bir üretici ve tedarikçidir. Þirket 2008 yýlýnda Grubun tarým ürünlerinin uygun fiyatla zamanýnda teslimatýný gerçekleþtirmek üzere kurulmuþtur.
 
Ürünlerimiz arasýnda genellikle sertifikalý buðday tohumu, çekirdeðinden  ayrýlmýþ ham pamuk, tahýllar, bakliyat ve taze meyve bulunmaktadýr.
 
Þirketimiz üretim alanýnda ve Denizli, Türkiye’ de bulunan aile çiftliðinde yetiþen iyi kalite sertifikalý buðday tohumu ( 6 yumuþak ekmeklik buðday, 3kýþlýk buðday, 3 makarnalýk buðday, 2 arpa ve 1 triticale ( yem bitkisi ) çeþidi,çekirdeðinden ayrýlmýþ ham pamuk, yumuþak&makarnalýk buðdayý, yemlik mýsýr,arpa, nar, erik, ayva ve zeytin alanýnda uzmanlaþmýþtýr.
 
Büyümemize ve performansýmýza atfedilebilecek tek neden kaliteli ürün ve hizmet sunmaya koþulsuz inancýmýzdýr çünkü “Kalite ve Fiyat” þirketimizin mottosu olmuþtur. Bugün, bu rekabet ortamýnda, iyi niyetimiz sayesinde yýllardýr ayakta kalmayý baþardýk.
 

e-bülten
Hakkımızdaki gelişmelerden haberdar
olmak için, lütfen e-mail adresinizi giriniz.
Haberler
  Sayın Valimiz  Abdulkadir Demir üretim tesisimizi ziyaret etti....   Geka dan almış olduðumuz projeyi yerinde  
Tıklayınız >>
Sofralarda Sağlık
Pirincin Yararları
Mideyi hafif tutar, kuvvetlendirir, temizler ve
bir zaman midede eğleşir. Nitekim Hindistan
tabipleri Pirinç, sığır sütü ile...
Tiklayiniz >>
Şefin Tercihi
Sofralarınızı bereketlendirecek
zengin çeşitli tarifler...

Tiklayiniz >>