.
        Taslacýlar Dýþ Tic. A.Þ. insan kaynaklarý bölümüne hoþgeldiniz.
Ýnsan kaynaklarý misyonumuz;
 
   Ýþ gerekliliklerine ve þirket deðerlerine en uygun insan kaynaðýný  istihdam etmek.
 
        Çalýþanlarýmýzýn, iþe baþladýklarý ilk günden itibaren, ihtiyacýna uygun eðitim programlarý ile bilgi ve becerilerini saðlamak.
 
        Çalýþanlarýmýza müþteri memnuniyeti odaklý yaklaþmak, çalýþan  memnuniyetini ölçmek ve memnuniyetin sürekli artýrýlabilmesi yönünde çaba göstermek.
 
         Çalýþanlar arasýnda fýrsat eþitliði saðlamak.Çalýþmalarýmýzý, iþ yasalarý ve kanunlar çerçevesinde yürütmek.

e-bülten
Hakkımızdaki gelişmelerden haberdar
olmak için, lütfen e-mail adresinizi giriniz.
Haberler
  Sayın Valimiz  Abdulkadir Demir üretim tesisimizi ziyaret etti....   Geka dan almış olduðumuz projeyi yerinde  
Tıklayınız >>
Sofralarda Sağlık
Pirincin Yararları
Mideyi hafif tutar, kuvvetlendirir, temizler ve
bir zaman midede eğleşir. Nitekim Hindistan
tabipleri Pirinç, sığır sütü ile...
Tiklayiniz >>
Şefin Tercihi
Sofralarınızı bereketlendirecek
zengin çeşitli tarifler...

Tiklayiniz >>