.

rn zellikleri

TOZ

Ürünlerimiz suda % 100 çözünür, bitki ve topraða zararlý veya zararsýz kalýntý býrakmaz. Bitki tarafýndan kolayca alýnabilir, klor ve sodyum içermez. Yapraktan uygulamalarda bitki üzerinde istenmeyen kalýntý býrakmaz. Þelatlý iz elementler geniþ pH aralýðýnda stabil (kararlý)’dýr.
Temel besinler azot, fosfor ve potasyumun yaný sýra bitkinin ihtiyacý olan mikro elementleri de tamamý þelatlý olarak içeren kompoze gübrelerdir. Mikro elementler, temel besin maddelerinin alýmýný kolaylaþtýrarak, bitkinin dengeli beslenmesini saðlar.

Dengeli beslenen bitkinin, hastalýklar, aþýrý sýcak ve soðuk, susuzluk gibi faktörlerden kaynaklanan olumsuzluklara karþý direnci artar. Böylelikle kaliteli ve yüksek verimli ürün elde edilir.
Yaprakdan, toprakdan ve damla sulamadan; her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir.

AMBALAJ ÞEKLÝ
1 kg 20 adetlik kolide
5 kg 4 adetlik kolide
25 kg 1 adet torbada

e-bülten
Hakkmzdaki gelimelerden haberdar
olmak için, lütfen e-mail adresinizi giriniz.
Haberler
  Sayın Valimiz  Abdulkadir Demir üretim tesisimizi ziyaret etti....   Geka dan almış olduðumuz projeyi yerinde  
Tklaynz >>
Sofralarda Salk
Pirincin Yararlar
Mideyi hafif tutar, kuvvetlendirir, temizler ve
bir zaman midede eleir. Nitekim Hindistan
tabipleri Pirinç, sr sütü ile...
Tiklayiniz >>
efin Tercihi
Sofralarnz bereketlendirecek
zengin çeitli tarifler...

Tiklayiniz >>