.

Ürün Özellikleri

SIVI

Ürünlerimiz suda % 100 çözünür, bitki ve topraða zararlý veya zararsýz kalýntý býrakmaz. Temel besinler azot, fosfor ve potasyumun yaný sýra bitkinin ihtiyacý olan mikro elementleri de tamamý þelatlý olarak içeren kompoze gübrelerdir. Mikro elementler, temel besin maddelerinin alýmýný kolaylaþtýrarak bitkinin dengeli beslenmesini saðlar. 

Dengeli beslenen bitkinin, hastalýklar, aþýrý sýcak ve soðuk, susuzluk gibi faktörlerden kaynaklanan olumsuzluklara karþý direnci artar. Düþük sýcaklýk, yüksek nem, pH gibi nedenlerle bitkinin topraktan kaldýracaðý besin elementi miktarý olumsuz yönde etkilenir.

Bu durumlarda yapraktan yapýlacak gübreleme ile bu olumsuzluklarýn bitkide neden olacaðý zararlar önlenmiþ olur. Gübrelerimiz yapraktan, topraktan ve damla sulamadan; her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir.

AMBALAJ ÞEKLÝ

Sývýlar: 1 litre 20 adetlik, 5 litre 4 adetlik kolilerde,

20 litre 1 adet plastik bidonda.

Gibbest ve Starvet: 250cc 40 adetlik, 500cc 30 adetlik,

1 litre 20 adetlik kolilerde.

Ayrýca Gibbest’in 50cc 60 adetlik kolisi mevcuttur.  daha  detaylý  bilgi için http://www.gubretas.com.tr

e-bülten
Hakkımızdaki gelişmelerden haberdar
olmak için, lütfen e-mail adresinizi giriniz.
Haberler
  Sayın Valimiz  Abdulkadir Demir üretim tesisimizi ziyaret etti....   Geka dan almış olduðumuz projeyi yerinde  
Tıklayınız >>
Sofralarda Sağlık
Pirincin Yararları
Mideyi hafif tutar, kuvvetlendirir, temizler ve
bir zaman midede eğleşir. Nitekim Hindistan
tabipleri Pirinç, sığır sütü ile...
Tiklayiniz >>
Şefin Tercihi
Sofralarınızı bereketlendirecek
zengin çeşitli tarifler...

Tiklayiniz >>